Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.danieleancarani.bg

Настоящият документ представлява общи условия за ползване на www.danieleancarani.bg, които уреждат правилата за използването на онлайн магазина за електронна търговия www.danieleancarani.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин и споразумение между Продавач и Потребител за покупко-продажба през сайта.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.
 2. Собственик на www.danieleancarani.bg – онлайн магазин за електронна търговия, е дружество „Джей Ди Пи“ ООД, ЕИК: 205688225, със седалище и адрес на управление: София 1113, район „ Изгрев“, ул. „Акад. Методи Попов“ № 7, вх. Б, ет. 2, ап.16.
 3. Може да се свържете с www.danieleancarani.bg на посочения в т. 1 адрес, на телефон 0888640973 или на имейл адрес shop@danieleancarani.bg
 4. Адрес на осъществяване на стопанска дейност: град София, ул. „Съборна“ № 7, партер, магазин № 3.
 5. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, изображение или приложение, разположени на сайта www.danieleancarani.bg, Потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.  
 6. „Джей Ди Пи“ ООД си запазва правото да променя дизайна на www.danieleancarani.bg, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното публикуване на www.danieleancarani.bg.
 7. ДЕФИНИЦИИ.

6.1. Купувач/Потребител – физическо лице над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през онлайн магазина за електронна търговия www.danieleancarani.bg и/или което посещава онлайн магазина за електронна търговия www.danieleancarani.bg с цел разглеждане, избор, получаване на информация или друг начин на ползване.

6.2. Продавач – „Джей Ди Пи“ ООД.

6.3. Потребителски профил – регистрация в онлайн магазина за електронна търговия www.danieleancarani.bg посредством имейл адрес и парола, позволяваща на Потребителя да изпрати поръчка, съдържаща информация относно Потребителя и негови действия в онлайн магазина за електронна търговия.

6.4. Договор – сключен от разстояние договор по смисъла на Закона за защита на потребителите между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Продукт(и) през онлайн магазина за електронна търговия www.danieleancarani.bg, неразделна част от който са настоящите Общи условия.

6.5. Продукт(и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача през онлайн магазина за електронна търговия www.danieleancarani.bg. Заявяването за закупуване на продукт се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно описанието на Продукта.

6.6. Продажна цена – обявената под всеки продукт цена на бройка или чифт, когато се отнася за обувки, в български левове, включваща данък добавена стойност.

6.7. Търговско съобщение – рекламно или друго съобщение, представящо пряко или косвено Продуктите, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

III. ПОРЪЧКА И ДОГОВОР.

7.1. Потребителят може да прави поръчки през онлайн магазина за електронна търговия www.danieleancarani.bg след изрично изразено съгласие с настоящите Общи условия, въвеждането на валидни потребителско име и парола и добавянето на желаните Продукти за покупка, следвайки стъпките, указани в онлайн магазина, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

7.2. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.3. Потребителят определя вида и количеството на Продуктите и потвърждава заявката чрез натискане на съответния бутон, обозначен срещу Продукта, след което преглежда въведената информация и посочените данни с възможност за нанасяне на корекции, избира начин на плащане и потвърждава направената поръчка.

7.4. Продавачът не носи отговорност и не е обвързан със задължение за изпълнение на заявката в случай на посочени от Потребителя неверни и/или неточни данни.

7.5. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7.6. Продавачът има право да откаже да изпълни направената от Потребителя поръчка, за което следва да го уведоми. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с поръчката и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в случай на неосъществяване на парична трансакция, непостъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания, както и в случай на неуспешен опит да бъде доставен поръчаният от Купувача Продукт(и) по вина на Купувача (предоставени непълни и/или грешни данни).

7.7. Продавачът потвърждава получаването на поръчката чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от Купувача електронен адрес за кореспонденция. В потвърждението за получаване на поръчката Продавачът посочва следната информация: своето наименование и служебния адрес за изпращането на жалби, основните характеристики на заявения Продукт, Продажната цена с включен ДДС, всички и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на Продукта, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на Договора, периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, правата на Купувача, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, да се откаже от Договора, условията, при които Продуктът може да бъде върнат съгласно ЗЗП, и данни за предоставените гаранции.

7.8. Поръчката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявения за покупка Продукт и след потвърждаване на валидността му на посочения от Купувача електронен адрес за кореспонденция.

7.9. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на уведомление в електронната му поща, че Продуктът от поръчката е готов за изпращане.

7.10. Всички Продукти, включително тези с намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано от Продавача.

 1. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ.

8.1. Цените на посочените Продукти са за единично количество в български левове, с включен ДДС.
В края на поръчката и преди потвърждаването й от Потребителя са посочени и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на Продукта.

8.2. Продажната цена, както и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на Продукта, могат да бъдат заплатени от Купувача по един от следните начини: в брой чрез услугата „наложен платеж“, чрез кредитна или дебитна карта Visa, Maestro или Mastercard.
При заплащане на цената в брой плащането се осъществява едновременно с предаването на Продукта и на мястото, където то се извършва.

 1. ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ.

9.1. Продуктите се доставят на посочения от Купувача адрес за доставка в срок до 7 работни дни за цялата страна.

9.2. Продуктите се доставят подходящо опаковани с оглед на техния вид и използвания от Продавача транспорт.

9.3. За доставка на Продуктите Продавачът ползва услугите на куриерска агенция „Спиди“ АД. Поръчки, получени в петък след 15:00 часа, в събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия работен ден след това.

9.4. Продавачът изпраща на Купувача електронно писмо с номера на товарителницата за проследяване на пратката и с указания как може да направи това.

9.5. Цената за доставка на територията на Република България е в размер до 10.00 лева;
При покупка на стойност над 500.00 лева доставката е БЕЗПЛАТНА за територията на Република България.

9.6. Доставката се извършва от куриер на куриерска агенция „Спиди“ АД в часовия диапазон 8:00 – 19:00. Продавачът не носи отговорност за забавяния извън посочения часови диапазон, дължащи се на натоварване на куриерската агенция или на друга причина, която не може да бъде вменена във вина на Продавача.

9.7. В случай на връщане/подмяна/замяна на Продукта поради несъответствие на номер на обувките или друга причина, която не може да бъде вменена във вина на Продавача, транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на Купувача.

9.8. Собствеността на Продуктите се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Продукта се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ.

10.1. Търговската гаранция е в сила в продължение на 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на Продукта и е валидна на територията на Република България. Ако в този период Продуктът покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка, ние ще го поправим или заменим безплатно. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат: сцепване на лицевия материал; повредени ципове, дефектни материали и подобни.

10.2. Не се приема гаранционна претенция, когато не са спазени следните указания за правилна употреба: сушете намокрените обувки при стайна температура, а не в непосредствена близост до радиатор или печка, защото това причинява напукване на кожата и разлепване; препоръчително е след носене на обувките да ги оставите да „почиват“ минимум 24 часа, за да ги предпазите от деформиране и да удължите техния живот; отстранявайте с мека влажна кърпа следите от луга и замърсявания през зимата; не носете обувки с кожена подметка/гьон във влажно и мокро време; препоръчително е да използвате висококачествени средства за поддържане на обувките, подходящи за целта и за съответния вид кожа.

Гаранционна претенция не се приема и в следните случаи: купувачът не представя доказателство (фискален бон) за закупуване на Продукта; между данните в гаранционната карта и самия Продукт има несъответствие; има повреди поради ремонт на Продукта от неупълномощени лица; настъпилите повреди са вследствие на външни фактори: при увреждания и дефекти, които са резултат от неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено; при разместване на стелките и деформация на обувката вследствие на влияние на вода, кал; изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване; при частична или пълна загуба на декоративни елементи (капси, украси, пискюли, светещи елементи и други) по Продукта; настъпилите повреди са вследствие на неправилна експлоатация или естествено износване на материалите.

10.3. Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на Продукта и касов бон/фактура за покупка. Гаранционната рекламация се обслужва в срок до 30 дни от получаването на Продукта от Продавача.

10.4. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря в случай на несъответствие между потребителския Продукт и Договора за покупко-продажба съгласно разпоредбите на чл. 112 – 115 от ЗЗП, а именно:

Извадка от Закон за защита на потребителите

 „Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато, след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока, или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.“

10.5. Гаранцията се предоставя от Продавача „Джей Ди Пи“ ООД, ЕИК: 205688225, със седалище и адрес на управление: София 1113, район „Изгрев“, ул. „Акад. Методи Попов“ № 7, вх. Б, ет. 2, ап. 16.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

11.1. Защитата на вашите лични данни е важна за нас. Ние обработваме личните ви данни в съответствие с приложимото българско и европейско законодателство. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

12.1. Потребителят има право да се откаже от Договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на Продуктите от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача/куриера и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много Продукти с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача/куриера и посочено от Потребителя, приеме последния Продукт.

12.2. Когато Потребителят иска да се откаже от Договора от разстояние, той информира Продавача за решението си преди изтичането на 14-дневния срок по т.12.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, който Продавачът изпраща заедно с потвърждението на поръчката, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от Договора. Потребителят е упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, ако е изпратил съобщение на Продавача за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по т. 12.1.

12.3. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят Договора от разстояние.

12.4. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ, Продавачът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя. Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Продуктите, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на Продуктите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача. 

12.5. Продавачът задържа плащането на сумите на Потребителя по т. 12.4, докато не получи Продуктите или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил Продуктите обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

12.6. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати Продукта на Продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от Договора. Потребителят заплаща сам преките разходи за връщането на Продуктите.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
 2. Авторските права и всички права на индустриална и интелектуална собственост, както и всякакви други права на собственост върху съдържанието на този уебсайт, включително представените на него търговски марки, дизайни, снимков материал, статии и софтуерът за работа на уебсайта, компилирането на данни на уебсайта, вкл. при поръчката от него, и всякакви други обекти на индустриална и интелектуална собственост, използвани и представени на този уебсайт, без изброяването им да е изчерпателно, са запазени и принадлежат на „Джей Ди Пи“ ООД и/или на съответните собственици на търговски марки и/или на съответните носители на правата и не могат да бъдат използвани от трети лица без предварително писмено съгласие от носителите на правата.
 3. ДРУГИ.

14.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите, чрез публикуването им на интернет страницата на Продавача www.danieleancarani.bg. Общите условия са задължителни за всички Потребители на онлайн магазин за електронна търговия www.danieleancarani.bg.

14.2. В случай че някоя от клаузите на настоящия Договор се окаже недействителна или неприложима, това няма да повлияе на действителността, съответно на приложимостта на останалите клаузи.

14.3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

Затвори

Влез

Затвори

Кошница (0)

Кошницата е празна Няма продукти в кошницата.

Daniele Ancarani

Fashion Destination